Monthly archive for 8 月 2015

Yo girls graffiti exhibition 2015

Yo girls graffiti exhibition 2015

CGG女子塗鴉團隊聯展2015 CGG女子塗鴉團隊聯展2015 開幕酒會:6 / 9 / 2015 (星期日) 3:00pm -7:00pm 展期 : 6-30 / 9 / 2015 (逢星期一及 26, 27 日休息) 時間:1:00pm-7:00pm 地點:Part-of Gallery 香港灣仔適安街 16 號地下(皇后大道東 99 號傍) 參展藝術家:Rainbo (Hong Kong) / MT (Hainan) / Mizi (Guangzhou) / Ting (Shanghai) / Diskr (Guangzhou) / Satr (Guangzhou) 於 2013 年成立

Read more